Wie zijn we?

Wij zijn Politiezone Antwerpen.

Je kan ons elke dag contacteren op 0800 123 12 voor vragen die niet dringend zijn. Voor dringende vragen telefoneer je altijd naar 101.

Volg ons op de sociale media via Twitter, Facebook en Instagram.