Disclaimer

Wettelijke informatie

De website van Politiezone Antwerpen openen en gebruiken, betekent dat u automatisch en volledig alle verder vernoemde gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Politiezone Antwerpen heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op eender welk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We raden je dan ook aan om ze regelmatig te raadplegen.

Informatie

Politiezone Antwerpen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De coördinatie ligt bij de communicatiedienst. We engageren ons om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden.

Als je fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stellen we het op prijs dat je dit laat weten via webmaster@politie.antwerpen.be. Als je suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of klachten hebt, kan je daarvoor hetzelfde mailadres gebruiken.

De informatie op deze website is algemeen van aard en mag niet worden beschouwd als juridisch, beroeps- of persoonlijk advies aan de gebruiker.

Politiezone Antwerpen heeft het recht om op eender welk moment de volledige inhoud van haar website of een gedeelte ervan te wijzigen of te verwijderen.

De gebruiker mag deze site niet gebruiken op een manier die schade zou kunnen berokkenen aan derden of aan het imago van Politiezone Antwerpen door er onjuiste of beledigende informatie aan toe te voegen.

Technische verantwoordelijkheid

Politiezone Antwerpen wijst iedere verantwoordelijkheid af bij tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienst van deze site.

Politiezone Antwerpen kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij volledige of gedeeltelijke piraterij van de site en bij schade die deze piraterij aan de gebruiker of aan een derde zou kunnen berokkenen.

Politiezone Antwerpen wijst iedere verantwoordelijkheid af bij eventuele schade aan uw computerinstallatie door gebruik van haar internetsite of van een derde site waarnaar haar site verwijst.

Intellectuele eigendom

Politiezone Antwerpen behoudt het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag met bronvermelding.

De communicatie van Politiezone Antwerpen draagt naast het eigen logo ook steeds het logo van Stad Antwerpen. Beiden logo’s zijn gedeponeerd in het merkenregister om te voorkomen dat derden er misbruik van zouden kunnen maken.

Elk onwettig gebruik van de site of een deel ervan (piraterij, imitatie, enz.) kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

Gegevensbescherming

Politiezone Antwerpen hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van www.magdapolitie.be. De politie is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Maar informatie over het surfgedrag op www.magdapolitie.be wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. Gegevens die Politiezone Antwerpen via een formulier of e-mail ontvangt, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag, aanvraag of reactie.

Je kunt via webmaster@politie.antwerpen.be navragen of je gegevens in een databank zijn opgeslagen. Is dit het geval, dan heb je altijd het recht deze in te kijken en indien gewenst te laten corrigeren. Je aanvraag wordt dan aan de politiedienst die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens overgemaakt.

Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Je gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.

Politiezone Antwerpen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Je hebt steeds toegang tot je persoonsgegevens en je kunt de juistheid ervan verifiëren. Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan je contact opnemen met webmaster@politie.antwerpen.be.

Toepasselijk recht – Rechtszaken

De website van Politiezone Antwerpen is onderworpen aan het Belgische recht. Bij rechtszaken zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.